STARTRIP


Letecký zájazd do Ríma

Typ zájazdu: 
Poznávací zájazd
Krajina: 
Taliansko
Lokalita: 
Rím, Vatikán
Hotel: 
3 x s vlastným soc. zariadením na každej izbe
Súhrn zájazdu: 

Vydajte sa s nami na objavnú cestu do večného mesta s množstvom historických pamiatok,ktoré z neho robia najväčšie múzeum pod šírym nebom.

Rím to nie je len história, ale aj značkové obchody,moderné budovy, útulné reštaurácie i luxusné hotely. Rím je skrátka najromantickejššie mesto na našej planéte.


  

KódTermín zájazduCena zájazdu
1355-55215.04.2022 - 18.04.2022439,00 € Objednať

Program zájazdu:

 1. deň:

Odlet do Ríma. Prvá ochutnávka mesta s neopakovateľnou atmosférou. Urobíme si tie najkrajšie fotografie pri filmovej hviezde - fontáne di Trevi, očarí vás mohutný Pantheón, zázrak antickej architektúry, nevynecháte najkrajšie rímske námestie, „obývačku Rimanov“ – Piazza Navona.
Individuálne voľno. Ubytovanie. 


2. deň:

Raňajky, po raňajkách presun do najmenšieho štátu sveta – Vatikánu. Uvidíte Berniniho kolonádu na Námestí sv. Petra a veľkosť chrámu, kde nájdete jednu z najkrajších sôch sveta – Michelangelovu Pietu. Budete mať možnosť vnímať Rím z vtáčej perspektívy – z kupoly chrámu. Navštívite aj Vatikánske múzeá s tými najcennejšími dielami nielen talianskeho umenia. Nezabudnuteľným zážitkom je aj návšteva Sixtínskej kaplnky, ktorej výzdoba je vrcholným dielom majstra Leonarda da Vinci. Popoludní si pozriete Anjelsky hrad a most. Presun na ubytovanie


3. deň:

Po raňajkách sa ponoríte do samotného centra Ríma, uvidíte to naj, čo sa v meste za stáročia existencie vybudovalo a vychutnáte si chute, vône či farby tohto dokonalého historického mesta.

Navštívime samozrejme Španielske námestie, kde to pulzuje životom vo dne v noci. Nájdete si čas aj na ochutnanie pravej talianskej pizze a zmrzliny. Samozrejme nemôžete odísť z Ríma bez návštevy Colossea – najväčšieho a najzachovalejšieho rímskeho divadla. Individuálne voľno. Presun na ubytovanie

Vo večerných hodinách návrat na ubytovanie, nocľah.


4. deň:

Raňajky. Možnosť návštevy pamiatok a nákupy. Posedenie na kávičke a talianskych kulinárskych špecialitách. Presun na letisko a odlet z Ríma do Viedne, následne transfer na Slovensko .

Aktuálne informácie o podmienkach vstupu do krajiny a návratu na Slovensko

Taliansko https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/taliansko-podmienky-vstupu-a-opatrenia-proti-sireniu-covid--1?_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fcestovanie_a_konzularne_info%2Fdetail%2F-%2Fasset_publisher%2FIw1ppvnScIPx%2Fcontent%2Ftalianska-republika%3FdisplayMode%3D1


Návrat na Slovensko https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/karantena-podmienky-navratu-do-sr

Cena  1 osobu zahŕňa:

- letecká doprava Viedeň - Rím - Viedeň s letiskovými poplatkami (výborné letové časy)
- batožina v max. rozmeroch 40 x 20 x 20 cm
- 3 x ubytovanie v Ríme v hoteli s vlastným sociálnym zariadením WC a sprcha na izbe, hotel je v pešej dosutpnosti metra príp. autobusu
- 3 x raňajky
- služby kvalitného sprievodcu
- poistenie insolventnosti CK

V cene nie je zahrnuté:
- doprava v Ríme cca 58 EUR / osoba
- pobytová taxa - platba na mieste  5,- EUR/os./noc


Nepovinné príplatky:
- komplexné cestovné poistenie - možnosť zabezpečiť v CK - 2,50 EUR ( KOMFORT )  3,80 EUR ( EXTRA ) / osoba / deň (kompletné informácie nájdete nižšie)
- vstupy do pamiatok – odporúčané vreckové cca 50 €
- príplatok za jednolôžkovú izbu 130 €/os/zájazd (povinné pri obsadení izby jednou osobou)
-transfer Bratislava - Viedeň - Bratislava - cca 30 € (podľa počtu záujemcov)

CK si vyhradzuje právo zmeny programu vzhľadom na aktuálne okolnosti na mieste zájazdu. V prípade záujmu môže klient absolvovať individuálny program. Sprievodca nesprevádza klientov vo vnútri pamiatok.

Orientačné vstupné  – ceny vstupov sa môžu počas sezóny meniť
- Vatikánske múzeá 16 EUR,
- dolná Bazilika sv. Klementa 5 EUR,
- kupola Baziliky sv. Petra 5 EUR / výťahom 7 EUR,
- Koloseum, Forum Romanum, Palatinum 12 EUR

 

INFORMÁCIE KU KOMPLEXNÉMU CESTOVNÉMU POISTENIU

Ponúkame k dispozícii nasledovné poistné balíky:

  1. balík KOMFORT cena 2,50 EUR / osoba / deň - tento balík kryje liečebné náklady, batožinu, zodpovednosť, poistenie úrazu, STORNO poistenia, ale storno poistenie je so spoluúčasťou 15%, a je limitovaný vekom, tj. pre osoby do 70 rokov
  2. balík EXTRA cena 3,80 EUR / osoba / deň - tento balík kryje liečebné náklady, batožinu, zodpovednosť, poistenie úrazu, úplne všetko vrátane STORNO poistenia. Storno poistenie je bez spoluúčasti do plnej výšky ceny zájazdu alebo zakúpených služieb a je pre osoby bez obmedzenia veku. Aby bolo storno postenie kryté do plnej výšky ceny zájazdu bez spoluúčasti, tak je potrebné, aby sa toto cestovné poistenie klientovi uzatvorilo v čase / súčasne so zakúpením zájazdu resp. s úhradu prvej zálohy za zájazd. Ak by sa cestovné poistenie uzatvorilo v iný deň (neskorší) ako si klient kúpil zájazd, alebo platil prvú zálohu za zájazd, tak je storno poistenie so spoluúčasťou 15%.

Cestovné poistenie kryje aj COVID udalosti!

  • Cestujete do zahraničia a boli ste pred cestou COVID - pozitívny?
  • Nachádzate sa v zahraničí a ste COVID – pozitívny?

 Poistenie storno poplatku, náhrada storno poplatkov vzniknutých pri nenastúpení na cestu platí aj v súvislosti s ochorením COVID-19

 V rámci rozsahu poistenia liečebných nákladov sú zahrnuté aj náklady, ktoré vznikli poistenému v zahraničí v súvislosti s ochorením COVID-19  

(A to aj v krajinách, ktoré boli Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo iným príslušným orgánom štátnej správy označené ako rizikové, resp. nie sú na zozname menej rizikových krajín. Ostatné ustanovenia a výluky uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre krátkodobé cestovné poistenie – 2019, ostávajú nezmenené a naďalej platné!)

Pripoistenie PANDEMIA

Možnosť pripoistenia PANDÉMIA pre prípad COVID-19 alebo inej epidémie, ktorou budú kryté náklady na náhradné ubytovanie spojené s umiestnením poisteného do preventívnej karantény a náklady na náhradnú dopravu späť na Slovensko po ukončení preventívnej karantény v zahraničí.

 

Rozsah pripoistenia PANDÉMIA pre prípad COVID-19

alebo inej epidémie/pandémie pre cestovné kancelárie

 

Rozsah pripoistenia je platný len pre poistené osoby, ktoré majú dojednané pripoistenie PANDÉMIA v návrhu poistnej zmluvy!

Poisťovateľ (UNIQA poisťovňa a. s.) hradí nad rámec Všeobecných poistných podmienok pre Krátkodobé cestovné poistenie – 2019 náklady súvisiace s pandémiou / epidémiou:

 

  1. Náklady na náhradné ubytovanie spojené s umiestnením poisteného do karantény:

- preventívna karanténa nariadená oprávneným miestnym orgánom (napr. v hoteli, v ktorom je poistený ubytovaný, sa preukáže nákaza)

V prípade potreby predĺženia pobytu v zahraničí z dôvodu umiestnenia poistenej osoby do karantény v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo inej pandémie/epidémie, uhradí poistiteľ mimoriadne náklady na ubytovanie na základe doložených podkladov a to maximálne do výšky limitu poistného plnenia.

Poistné plnenie je v prípade náhradného ubytovania obmedzené na rovnakú kategóriu hotela ako pôvodné ubytovanie a je plnené maximálne do doby ukončenia karantény. Náklady na ubytovanie v prípade nariadenej karantény hradí poisťovateľ len ak neboli hradené oprávneným miestnym orgánom v zahraničí.

 

  1. Náklady na náhradnú dopravu späť na Slovensko po ukončení nariadenej karantény v zahraničí:

- preventívna karanténa v súvislosti s nákazou napr. niekoho v hoteli

V prípade potreby predĺženia pobytu v zahraničí z dôvodu umiestnenia poistenej osoby do karantény v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo inej pandémie/epidémie, uhradí poistiteľ mimoriadne náklady na náhradnú dopravu, na základe doložených podkladov, a to maximálne do výšky limitu poistného plnenia.

Poistné plnenie je v prípade náhradnej dopravy obmedzené cenou letenky alebo cestovného lístka na ekonomickú triedu.

 

  1. Rozšírenie poistenia storno poplatku (zájazdu, rezervovanej zahraničnej cesty, cestovného lístka) pre prípad nesplnenia zdravotných podmienok v čase nástupu do verejného dopravného prostriedku, ktorý slúži na cestu do zahraničia (lietadlo, autobus, vlak).

-Rozšírenie rozsahu poistenia storno poplatku o prípady, kedy poistený zdokladuje, že na Slovensku, ešte pred odjazdom do zahraničia mu nebolo umožnené nastúpiť do dopravného prostriedku vzhľadom na zdravotné riziká súvisiace s COVID-19 a podozrenie na ochorenie poisteného. Poistné plnenie sa poskytuje maximálne do výšky limitu poistenia storno poplatku.

Poistenie sa vzťahuje aj na prípady, keď poistený doloží, že cestoval vlastným dopravným prostriedkom a nebolo mu umožnené opustiť Slovensko na hraničnej kontrole krajiny susediacej so Slovenskom z dôvodu nesplnenia zdravotných podmienok potrebných na vycestovanie a podozrenie na ochorenie poisteného (za predpokladu, že o nesúlade svojho zdravotného stavu so zdravotnými podmienkami potrebnými pre vycestovanie nevedel a nemohol vedieť).

Poistiteľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť predaj pripoistenia PANDÉMIA. Nárok na poistné plnenie z pripoistenia PANDÉMIA poistenému nevznikne, ak bolo dojednané po oznámení poistiteľa o ukončení predaja.

 

Pripoistenie PANDÉMIA je možné uzatvoriť len ako doplnkové poistenie k poistným balíkom KOMFORT ( cena balíčka je 3,70 EUR / osoba / deň )  alebo EXTRA ( cena balíčka je 5,00  EUR / osoba / deň )  Krátkodobého cestovného poistenia.

 

Poistné limity platné pre pripoistenie PANDÉMIA:

Územný rozsah Náklady na ubytovanie Náklady na náhradnú dopravu

Európa:                400 EUR (náklady na ubytovanie), 400 EUR (náklady na náhradnú dopravu)


Máte záujem o informácie a novinky z našej ponuky?